به گزارش اکوایران، نهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جدید در تاریخ6 تیر ماه 1403 برگزار شد و بانک مرکزی نتایج آن را اعلام کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، از نزدیک به 18هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده، حدود 3 هزار میلیارد تومان تنها توسط بازار سرمایه جذب شده است. سقف حراج در حالی به 18 همت رسیده که در حراج قبل این رقم نزدیک به 40 همت بوده است. همچنین، تنوع اوراق عرضه شده نیز در مقایسه با هفته قبل کمتر شده و تنها اراد 160 و اراد 162 عرضه شده است.

2 اوراق عرضه شده در حراج نهم دولت

در نهمین حراج دولت، 2 نوع اوراق اسلامی منتشر شده است. اولین اوراق، اراد 160 است که به میزان 3 هزار و 961 میلیارد تومان و با نرخ سود 28.9 درصد عرضه شده است. این نرخ، بالاترین نرخ سود را در مقایسه با اوراق دیگر دارد.

دومین اوراق، اراد 162 است که حجم عرضه آن 14 هزار و 800 میلیارد تومان و نرخ سود آن 28.4 درصد بوده است. شایان ذکر است که افزایش نرخ سود عمدتا تحت تاثیر مدت قرارداد تعیین می‌شود و هرچقدر نرخ سود بالاتر باشد به معنای سررسید بلندمدت‌تر اوراق است.‌

030409

اُفت درامدزایی دولت از فروش اوراق

بنابراین، در مجموع 18 هزار و 80 میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه شده است. این رقم در حراج قبل 39 هزار و 584 میلیارد تومان بوده است. بنابراین، حجم اوراق عرضه شده در حراج دولت 52 درصد کاهش یافته است. در این حراج، هیچ بانکی خریدار اوراق دولتی نبوده و تنها بازار سرمایه اقدام به خریداری 3.4 همت از اوراق دولتی کرده است.

حجم خرید بازار سرمایه از اراد 160 برابر با 966 میلیارد تومان و حجم خرید این نهاد از اراد 162 برابر با 2.5 همت بوده است. بنابراین، در مجموع دولت توانست در حراج نهم 3 هزار و 466 میلیارد تومان از اوراق خود را به فروش برساند. این در حالی است که حجم خرید بازار پول و سرمایه در حراج قبلی بیش از 19 همت بوده است.