البته نیازهای موجود نشان می‌دهد که کار معدن گریزناپذیر است و باید فعالیت‌های آن توسعه پیدا کند. اما با این حال مشکلاتی که بخش معدن در روند توسعه یا حتی تغییراتی که ایجاد شده داشته، ریشه در نوع سیاستگذاری‌ها و نگاه سیاستمداران دارد. کارشناسان معتقدند در ایران نخبگان سیاسی حاکم توسعه‌گرا نیستند و متاسفانه جامع از دولت جلوتر است.

در این برنامه از بولتن با حضور مجید استوار کارشناس سیاسی و احمد مشکانی کارشناس بخش معدن به بررسی نقش سیاست‌ها در توسعه بخش معدن پرداخته‌ایم.