رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام رهبری اعتقاد دارد: یکی از الزامات به کارگیری کشاورزی قراردادی، استفاده بهینه از زمین های کشاورزی و منابع آبی کشور است.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمین های دشت مغان می گوید که به رغم حاصلخیز بودن بلااستفاده مانده اند. به گفته ۱۵۰ دشت پر آب مغان دست نخورده هستند که این میزان به معنای آن است که ۲۰۰ هزار هکتار زمین بلااستفاده مانده است.

آقامحمدی همچنین بر به کارگیری از برند حلال در کشور و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایران تاکید دارد‌.