دکتر مرضیه قبادی، مدرس دانشگاه می‌گوید دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه سازمان ملل متحد است و رکن قضایی آن به شمار می رود و در محاوره به آن دادگاه لاهه هم گفته می‌شود. به گفته این مدرس دانشگاه، کار این دادگاه رسیدگی به اختلافات فیمابین دولت‌های عضو منشور است.