برخی اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در طول تاریخ در هفته گذشته:

قرعه کشی خودرو سه سال پس از انقلاب 

شرط جالب برای واگذاری زمین به خانوارها در سال ۶۱

تنخواه ۱۰۰ میلیاردی برای اداره کشور در سال ۷۱

تلاش برای تک نرخی کردن ارز؛ از ۷۱ تا ۹۱

«سفر در زمان» را از اکوایران دنبال کنید.