.

اگر قرار است بنزین گران شود باید قبلش ماشینی به مردم فروخته شود که هر ۱۰۰ کیلومتر سه چهار لیتر مصرف کند

تخصیص سهمیه بنزین به افراد بدون خودرو می‌تواند فشار زندگی را کاهش دهد

دولت نمی‌تواند خارج از قانون اقدام به افزایش قیمت بنزین کند

با اختصاص سهمیه بنزین به کسانی که خودرو ندارند موافق است