بحث‌های روغنی زنجانی در این بُرش از این حیث اهمیت ویژه‌ای دارد که او سال‌ها جز تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ارشد اقتصاد کشور بوده است و چیزهایی را دیده و لمس‌کرده است و ما تنها رد قالب گفته‌هایی شنیده‌ایم. 

بخش بزرگی از سیاست و واقعیت‌های حاکم بر تصمیم‌گیری‌های دولت‌مردان در ایران برای ما مخاطبان عادی بسته و نامشخص است. به‌عبارتی اتفاقا مهم در پس پرده می‌افتد و ما بیرون‌نشینان اطلاع درستی از چرایی و چگونگی آن‌ها نداریم. برای همین اهمیت مشاهدات و حتی تلقی آدم‌هایی چون روغنی زنجانی از واقعیت پس‌پرده از اهیمت بسزایی برخوردار است.

شاید فرهنگ سیاسی باشد و شاید ملاحظات دیگری باشد که باعث می‌شود مطلعین دقیق نگویند که چه به چه است. اما گاهی لابه‌لای صحبت‌ها نکاتی این چنینی مطرح می‌شود و «گوشی دستمان می‌آید».

 

بُرش‌های دیگر این گفت‌وگو:

۱. تفاوت اشتباهات دهه ۶۰ و با اشتباهات امروز در چیست؟ روغنی زنجانی توضیح می‌دهد

۲. دفاع روغنی زنجانی از عملکرد دولت موسوی در زمان جنگ

۳. توضیح روغنی زنجانی درباره نامه معروفش در آخر جنگ

۴. آن‌چه که ما را به این روز نشاند؛ روایت روغنی زنجانی

۵. احمدی‌نژاد چطور اقتصاد ایران را نابود کرد؟

۶. روایت روغنی زنجانی از وقتی که «بخش خصوصی» تابو بود

۷. از مخالفت تا مصادره خصوصی‌سازی در ایران؛ نحوه بازی صاحبان قدرت

۸. خاطره روغنی زنجانی از درگیری‌اش با وزیر اطلاعات

 

کامل این گفت‌وگو را اینجا ببینید: