به گزارش اکوایران، مجموع بودجه تخصیص داده شده به صدا و سیما و زیربخش‌های آن بیش از 15 همت بوده که حدود 45 درصد از آن در هفت ماهه ابتدایی سال جاری محقق شده است. 

سهم صدا و سیما از بودجه 1402

به نقل از مرکز پژوهش‌ها، در قانون بودجه 1402 مجموع اعتبارات تخصیص یافته مصوب سازمان صدا و سیما مبلغ 8 هزار و 22 میلیارد تومان اعلام شده است. این درحالیست که تا انتهای مهر ماه سال جاری تنها حدود 3 هزار و 986 میلیارد تومان از اعتبارات مصوب، محقق شده است. 

علاوه بر این موضوع، شورایی برای نظارت بر صدا و سیما وجود دارد که بودجه در نظر گرفته شده برای آن 16.5 میلیارد تومان بوده و صرفا حدود 7 میلیارد از آن تحقق یافته است. 

1402102402

هزینه 7 هزار میلیارد تومانی ردیف‌های متفرقه صدا و سیما

ردیف‌هایی متفرقه نیز برای سازمان صدا و سیما در قانون بودجه وجود دارد که شامل "دانشگاه صدا و سیما" واجرای ماده 93 قانون برنامه ششم توسعه می‌شود. بر همین اساس گزارش‌ها نشان می‌دهند حدود 7 هزار و 40 میلیارد بودجه برای تولید و توسعه برنامه‌های پویانمایی، مستند فیلم و سریال، افزایش بابت سریال حضرت موسی، حضرت سلمان، تلوبیون و اجرای طرح سیگنالی تصویب شده که حدود 2 هزار و 770 میلیارد تومان از آن به پرداخت رسیده است. همچنین حدود 3 میلیارد تومان بودجه دانشگاه صداوسیما در نظر گرفته شده که 2 میلیارد و 850 میلیون تومان از آن تحقق یافته است. 

بنظر می‌رسد بودجه در نظر گرفته شده برای سریال سلمان صرفا 2 همت (هزار میلیارد تومان) بوده که تقریبا معادل تجهیز کردن 50 بیمارستان با پیشرفته ترین دستگاه‌های رادیوتراپی به ارزش هر دستگاه 40 میلیارد تومان است. 

در نهایت می‌توان مشاهده کرد که مجموعا برای سازمان صدا و سیما و شورای نظارتی بر آن و زیربخش‌های متفرقه، بیش از 15 هزار و 81 میلیارد تومان بودجه در سال 1402 در نظر گرفته شده بوده که حدود 45 درصد آن تا پایان 7 ماهه ابتدایی سال جاری محقق شده است.