رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی در گفت و گو با « اکوایران» با اشاره به حضور تیم روسیه برای ارزیابی توان آزمایشگاهی پیش از نهایی شدن قرارداد همکاری اظهار کرد: در راستای بررسی جوانب همکاری مشترک،ابعاد فنی این قرارداد در این نشست و ماموریت متخصصان روسیه نهایی می شود و مبالغ حدودی شرح خدمات مشخص خواهد شد.

سازمان زمین شناسی به مدت یک هفته میزبان تیم روسی خواهد بود تا از توانمندی های سازمان و همچنین توانمندی های آزمایشگاه های بخش خصوصی بازدید به عمل بیاد و کارگروه های مختلفی برای این سفر شکل گرفته است.

جدیدی بیان کرد: ما به دنبال دریافت خدمت علمی از روسیه هستیم و آموزش و توانمندسازی متخصصان ایرانی از اولویت اصلی ما بوده و خدمات آزمایشگاهی تماما در داخل کشور انجام می شود.