خبرگزاری فارس نوشت معامله گران دلار دیروز سعی کردند که اجازه ندهند اسکناس آمریکایی ازکانال ۳۱ هزار تومانی خارج شود. زمانی که دلار به کف این کانال نزدیک شد، خریدهای ارزی افزایش یافت تا بتوان از این محدوده به عنوان حمایت اول اسکناس آمریکایی سخن گفت. 

بر اساس صحبت های فعالان دیروز میزان عرضه ارز در بازار زیاد شده بود و در این شرایط، حفظ کانال مورد اشاره برای برخی معامله گران اهمیت و معنای خاصی داشت. این دسته از معامله گران باور دارند که به احتمال زیاد سطح تقاضا نیز در روز گذشته بالا بوده است که علی رغم فشار عرضه، قیمت دلار به کانال پایین تر نلغزیده است. چنین دیدگاهی نشان می دهد که این دسته از معامله گران انتظار ادامه افزایش قیمت دلار پس از کاهش سطح عرضه را دارند. 

در مقابل بخشی از فعالان باور دارند که بازار دیروز برای عرضه بازارساز آماده نبود و معامله گران تلاش کردند با اهرم معاملات فردایی قیمت رابه طور موقت بالا نگه دارند تا فرصت خالی کردن اسکناس آمریکایی در بازار نقدی را به دست بیاورند. در این زاویه دید، معامله گران پس از بالا فروش کردن اسکناس های خود تن به افت شدید قیمت خواهند داد. 

از زوایه دید سیاسی، معامله گران زیادی انتظار ندارند که اتفاق خاصی کاهشی در بازار دلار رخ دهد. آن ها اعتقاد دارند که ممکن است که قطعنامه جدیدی در شورای حکام به امضا برسد و اسکناس آمریکایی را در مسیر صعودی قراردهد.