علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امروزه ارزهای جهان روا مانند دلار ابزار سیاسی و عامل سلطه و تهدید کشورها شده است،گفت از امروز و به مرور در روزهای آتی متقاضیان ارز روبل وارد این بازار خواهند شد و روبل مورد نیاز خود را تامین خواهند کرد. 

صالح آبادی همچنین با اشاره بر تامین ارز مورد نیاز دانشجویان، گفت در حال حاضر ۵ هزار دانشجوی پزشکی داریم، بنابراین این اقدام در جهت تامین ارز این دانشجویان اقدام مهمی خواهد بود؛ همچنین کشورهای آسیای میانه هم که با روبل کار می کنند، می توانند از این بازار استفاده کنند.