برنامه فرآیند

حمایت های مبهم دولت از صادرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت، باری دیگر بسته ای حمایتی ابلاغ کرده است که صادرکنندگان و اعضا اتاق بازرگانی نیز نسبت به آن بی اعتماد هستند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد