حجت میرزایی با انتقاد از طرح‌های پیشنهادی از سوی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری برای رفع چالش‌های بخش مسکن، عنوان می‌کند: در حالی برخی نامزدها به افزایش ظرفیت سکونتگاهی اشاره می‌کنند که می‌توان در محدوده شهرها با استفاده از ظرفیت بافت فرسوده به توسعه انبوه‌سازی واحدهای کوچک متراژ روی آورد.

به گفته او اجاره به شرط تملیک و اجاره‌داری حرفه ای از دیگر روش‌هایی است که باید مدنظر دولت جدید قرار گیرد.

نسخه کامل در سایت اکوایران