اما آیا با اجرای صرف این قانون می‌توان به چنین چیزی امیدواری بود؟ در این برنامه متراژ، همزمان با بررسی آماری سهم املاک فاقد سند رسمی از بازار ملک کشور و پرس و جو درباره علت تمایل به انعقاد قراردادهای غیررسمی در بازار ملک، حمید قنبری، حقوقدان اثرات احتمالی اجرای این قانون بر بازار مسکن را تشریح کرده است.

در بخش دیگری از برنامه مدیران شهری درباره ظرفیت بافت فرسوده در ثبات بخشی به بازار مسکن صحبت کرده‌اند.