برای پاسخ به این دو سوال، در متراژ این هفته در بخش نخست، این پرسش‌ها تحلیل محتوا شده است.

غلام‌رضا سلامی مشاور پیشین وزارت راه و شهرسازی و صاحب نظر اقتصادی در استودیو اکو‌ایران این وعده‌ها را عیار‌سنجی کرده و در بخش دیگری اولویت‌های دولت چهاردهم از نگاه مدیران شهری سنجش شده است.

گزارش میدانی این هفته نیز به آخرین وضعیت قیمتی و معاملاتی بازار مسکن و اجاره اختصاص دارد.

#متراژ