مشاوران ملکی پیش‌بینی می‌کنند که شرایط فعلی بازار مسکن تا اواخر شهریور یا آبان ماه ادامه داشته باشد و در رکود ثابت بماند. این پیش‌بینی به این دلیل است که تا آن زمان کابینه معرفی می‌شود؛ همچنین به دلیل اعتقادات مذهبی مردم معاملات ملکی در ماه‌های محرم و صفر کمتر انجام می‌شود و نتیجه انتخابات آمریکا نیز تا حدودی مشخص خواهد شد.