شاخص نزولی، دلار تک نرخی

کانال یک میلیون و سیصد هزار نیز در حال از دست رفتن است. ارزش معاملات پایین، خروج پول و متغیرهایی از این جنس برخی سهامداران را نگران و ناامید کرده است. اما از طرف دیگر در بازار ارز از روزهای صعودی و پرهیاهوی آن کمی فاصله گرفته ایم و نرخ خرید صرافی ملی و دلار نیمایی در حال نزدیک شدن است. این امر می تواند امید بخش این باشد که دلار در بازار در حال تک نرخی شدن است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد