مجید شهسواری معاون نظارت راهبری شرکت پتروپالایش نفت اصفهان می گوید: از مهم ترین اقدامات انجام شده، تغییرات تکنولوژی همزمان با اقدامات زیست محیطی است.

او می افزاید: شرکت پالایش نفت اصفهان تامین کننده ۲۰ تا ۲۵ درصد سوخت کشور است.

وی ضمن اشاره به اقدامات لازم این شرکت، از بهره برداری های واحدهای خود در دو سال اینده خبر داد.