به گزارش اکوایران، در حال حاضر صنعت خودرو در ایران در چه مرحله ای است؟ آیا ایران خودرو و سایپا مونتاژکار هستند یا می توان به این دو بنگاه، خودروساز گفت؟ 

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا این موضوع را بررسی می کند.