یک خبر خوب و یک هشدار

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در یک پیام اینستاگرامی یک خبر خود داد و یک هشدار. خبر خوب از تولید بخش صنعت و نگرانی درباره تبخیر سوخت رشد اقتصادی بود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد