کسب‌و‌کار ایران در ۲۰۲۰

بر اساس رتبه بندی بانک جهانی، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است.

رتبه‌ای که حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد.

 سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند.

نمره سهولت کسب‌وکار امسال ایران با بهبود 1.5 واحدی به 58.5 افزایش یافته است، در حالی که بر مبنای نمره سال گذشته، نمره امسال 0.1 واحد کاهش داشته است.

بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب‌وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد