نمادهای شرکت‌های داروسازی ایران دارو و شرکت لابراتوارهای سینا دارو از افزایش نرخ برخی اقلام خود خبر داده‌اند.

پتروشیمی پارس نیز در گزارش شش ماه حسابرسی شده خود نیز عنوان داشته که درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته و درنهایت به همان رقم ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود ناخالص دوره مشابه سال قبل دست یافته است.

شرکت سایپا دیزل در صورت مالی تلفیقی خود اعلام کرده است که از زیان ۹۹ میلیارد تومانی دوره مشابه سال قبل به سود خالص ۷۲ میلیارد تومانی رسیده است.