امروز، روزی به یاد ماندی در تاریخ بازار سرمایه خواهد بود تا  تلخی‌های سالهای اخیر و تلخی مواردی همچون ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ و نرخ‌های بهره‌های نزدیک به  ۴۰ درصدی اسناد خزانه سال جاری از ذهن اهالی بازار سرمایه پاک شود .

مهدی طغیانی نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است : متاسفانه مرکز مبادله ارز و طلا نتوانست ثبات ارزی لازم را ایجاد کند.

سومین عرضه اولیه سال ۱۴۰۳ نیز در روز دوشنبه برگزار خواهد شد و ۵ درصد از سهام ایستا پلاستیک با نماد خنور به روش ترکیبی به بازار عرضه میشود.

شرکت گوهرفام با نماد "شفام"،  و شرکت سهامی بیمه ایران با نماد معین نمادهایی بودند که امسال به بازار عرضه شدند. گفته می شود نماد شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون هم در لیست عرضه اولیه برای هفته‌های آتی قرار دارد.