محمد ابکا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا در میزگرد تخصصی فرصت‌ها و تهدیدهای معدن و صنایع معدنی در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۵ میلیون تن مجوز فولاد به دست متقاضیان رسیده است و تا ۱۴۰۴ حدود ۵۷ مورد به طور حتم احداث خواهد شد. ۲۰  میلیون تن تنها در سال ۱۴۰۲  مجوز داده شده است. پشت هر یک از این مجوزها یک نیروی منطقه‌ای، مجلس یا نیروی مقامات مذهبی قرار دارد و به سختی می‌توان آنها را باطل کرد.