در این هفته حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران خبر داد که باعث بحث‌ و جنجال بسیاری شد. برخی معتقدند که این افزایش جز آن که باعث تورم بیشتر شده و معیشت را سخت‌تر نکند، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. از طرف دیگر برخی نیز بر این باورند که در راستای حمایت از حقوق کارگران باید این افزایش انجام می‌شد. اما تئوری‌های اقتصادی و تجربه چندین ساله در این خصوص چه می‌گویند؟