به گزارش اکوایران، با استفاده از داده های سازمان جهانی نیروی کار می‌توان فهمید که به طور متوسط هر فرد شاغل در هفته چند ساعت مشغول به کار بوده است. بررسی ها حاکی از آن است که در سال 2023، هر فرد شاغل در سرتاسر جهان 41 ساعت و 6 دقیقه در هفته کار کرده است. البته این نرخ در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته است.

بررسی ها حاکی از آن است که ایران در این رده بندی، رتبه 26 جهان را از آن خود کرده است. بدین ترتیب می‌توان گفت ایرانیان بیشتر از مردم 161 کشور دیگر در جهان مشغول به کار بوده اند. مقایسه‌ها نشان می دهد هر ایرانی شاغل در هفته فقط به طور متوسط 54 دقیقه کمتر از چینی‌ها کار کرده است. به طور کلی، ساکنان کشور بوتان بیش‌ترین و ساکنان کشور یمن کمترین متوسط ساعات کار هر فرد شاغل در هفته را در سال 2023 به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه بررسی شده که میانگین ساعت کار هر فرد شاغل در کشورهای مختلف، چند ساعت بوده است.

بیشترین و کمترین ساعت کار هفتگی برای هر فرد

داده‌های سازمان جهانی نیروی کار(ILO) نشان می دهد، در سال 2023 هر فرد شاغل در سن کار در جهان به طور متوسط در هفته 41 ساعت و 6 دقیقه مشغول به کار بوده است. البته این نرخ در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت هایی داشته است.

به طور کلی میزان ساعت کار هفتگی مردم 64 کشور بیشتر از میانگین این رقم در سراسر جهان بوده است. بررسی ها حاکی از آن است که بیشترین میزان ساعت کار هفتگی به ازای هر نفر، 54 ساعت 18 دقیقه بوده است. کمترین ساعت کار هفتگی به ازای هر نفر نیز 25 ساعت و 24 دقیقه به ثبت رسیده است.

امارات متحده عربی،‌در رتبه دوم بالاترین ساعت کار هفتگی

بر اساس آمار منتشر شده در سال 2023 توسط سازمان جهانی نیروی کار(ILO)، هر فرد در کشور بوتان به طور میانگین 54 ساعت و 18 دقیقه مشغول به کار بوده است. بدین ترتیب این کشور بالاترین ساعت کاری به ازای هر فرد را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است.

هر فرد شاغل در امارات متحده عربی نیز 52 ساعت کار کرده است. این کشور از این حیث رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده است. در سایر کشورهای جهان هر فرد کمتر از 50 ساعت در هفته مشغول فعالیت بوده است.

کشورهای قطر، لبنان، اردن و پاکستان دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه هستند که در میان 10 کشور برتر از نظر بالاترین ساعت کار در هفته به ازای هر فرد قرار گرفته اند.

دو کشور سوریه و یمن نیز کمترین ساعت کار در هفته را به ازای هر فرد شاغل داشته اند. در یمن هر فرد در هفته به طور متوسط 25 ساعت و 24 دقیقه مشغول کار بوده است. در سوریه نیز این رقم نزدیک به 26 ساعت به ثبت رسیده است. اما هر ایرانی به طور متوسط چند ساعت در هفته مشغول کار بوده است؟

021218

رتبه هر ایرانی در میزان ساعت کار هفتگی بر پله 26 ام جهانی

داده های سازمان جهانی نیروی کار نشان می دهد در سال 2023 هر فرد شاغل در ایران طی یک هفته به طور متوسط 44 ساعت و 6 دقیقه مشغول کار بوده است. بدین ترتیب ایران از حیث میانگین ساعت کار هفتگی به ازای هر فرد شاغل رتبه 26 جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی ها حکایت از آن دارد که هر فرد شاغل ایرانی 2 ساعت و 54 دقیقه بیشتر از میانگین جهانی کار کرده است. البته در این رده بندی نام کشورهایی چون کویت، مصر و پاکستان پیش از ایران به چشم میخورد.

مقایسه ها حاکی از آن است که هر ایرانی شاغل تنها 54 دقیقه کمتر از چینی ها در هفته کار کرده است. همچنین کشورهایی همچون هنگ کنگ،‌کره،  کانادا، انگلستان و فرانسه از این حیث پس از ایران قرار گرفته اند و به طور متوسط در هفته ساعت کار کمتری داشته اند. 

021218