به گزارش اکو ایران، مرکز آمار گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان 1402 را منتشر کرد. این طرح به صورت فصلی اجرا می‌شود تا تغییرات حوزه اشتغال گزارش شود.

 حوزه اشتغال از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور است و رشد آن یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. مهم‌ترین شاخص‌های این حوزه نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال و نرخ بیکاری هستند.

 مطابق گزارش مرکز آمار در زمستان 1402 نرخ مشارکت اقتصادی برابر با 40.5 درصد، نرخ اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتر برابر با 37.3 درصد و نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر برابر با 8.6 درصد بوده است. در این گزارش این شاخص‌ها در زمستان امسال و تحولات آن‌ها نسبت به زمستان سال قبل بررسی شده‌اند.

افزایش 0.3 واحد درصدی نرخ مشارکت در زمستان 1402

 نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال در بازار کار به کل جمعیت در سن کار است. مرکز آمار همه افراد بالای 15 سال را در سن کار تلقی می‌کند. حال اگر این افراد شاغل باشند یا در جستجوی شغل باشند، فعال در بازار کار حساب می‌شوند. بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی بیان می‌کند که چه درصدی از افراد فعال در سن کار در حوزه کار مشارکت دارند.  

 بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان امسال نرخ مشارکت اقتصادی برابر با 40.8 درصد بوده است. به عبارت دیگر 40.8 درصد از کل افراد در سن کار در بازار کار فعالیت داشته‌اند که تعداد آن‌ها بالغ بر 26 میلیون و 462 هزار و 540 نفر بوده است.

 این نرخ نسبت به زمستان سال قبل 0.3 واحد درصد افزایش یافته است. در زمستان 1401 نرخ مشارکت برابر با 40.5 درصد بوده است. مرکز آمار تعداد افراد اضافه شده به جمعیت مشارکت‌کننده در بازار کار در این یک سال را 500 هزار و 75 نفر اعلام کرده است.

 در کنار رشد نرخ مشارکت، نرخ اشتغال کشور نیز افزایش یافته است.

021227

افزایش 0.7 واحد درصدی نرخ اشتغال در زمستان 1402

 نرخ اشتغال نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال در بازار کار چه شاغل و چه بیکار را نشان می‌دهد. در زمستان 1402 نرخ اشتغال کل کشور برابر با 37.3 درصد بوده است. بنابراین 37.3 درصد جمعیت فعال در بازار کار شاغل بوده‌اند. مرکز آمار تعداد این افراد را 24 میلیون و 193 هزار و 586 نفر اعلام کرده است.

 بررسی این نرخ نسبت به زمستان 1401 نشان می‌دهد که نرخ اشتغال در یک سال اخیر افزایش یافته است. این نرخ از 36.6 درصد در زمستان سال قبل با 0.7 واحد درصد افزایش به 37.3 درصد در زمستان سال جاری رسیده است. بنابراین جمعیت افراد شاغل شده در این یک سال رشد کرده که مرکز آمار جمعیت افزوده شده به شاغلین را برابر با 757 هزار و 111 نفر اعلام کرده است.

 مطابق آمار اعلام شده در زمستان 1402 نرخ بیکاری نیز نسبت به موقعیت مشابه سال قبل افت کرده است.

کاهش 1.1 واحد درصدی نرخ بیکاری در زمستان 1402

 مرکز آمار هر فردی را که در جستجوی شغل باشد اما موفق به یافتن آن نشده باشد به عنوان بیکار تعریف می‌کند. نرخ بیکاری نیز تعداد افراد بیکار در کل افراد فعال در بازار کار است.

 مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان 1402 را برابر با 8.6 درصد اعلام کرده است. بنابراین از کل افراد فعال در بازار کار 8.6 درصد موفق به یافتن شغل مناسب نشده‌اند. تعداد این افراد بیکار نیز بالغ بر 2 میلیون و 268 هزار و 954 نفر بوده است.

 همچنین به نسبت زمستان 1401 نرخ بیکاری در این یک سال 1.1 واحد درصد کاهش یافته است. تعداد جمعیتی که در این مدت از شمار بیکاران خارج شده‌اند نیز بالغ بر 257 هزار و 36 نفر است. البته باید توجه داشت که این افراد لزوما به شمار شاغلین اضافه نشده‌اند و ممکن است از بازار کار خارج شده باشند.

021227