آب و مونوپولی - قسمت بیست و هشتم

به طور کلی هزینه ثابت بالا در تولید هر کالا یا خدمتی، ایجاد رقابت در آن کالا و خدمت را دشوار می‌کند.

در این قسمت به مثال آب و انتقال آن برای مصرف خانگی پرداخته‌ایم و به این سوال پاسخ داده‌ایم که چرا منابع آبی عموما یک مونوپولی (انحصار) طبیعی هستند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد