انتشار عکس یک نامه در فضای مجازی از معاون اقتصادی رئیسی باعث گمانه‌زنی‌هایی در رسانه‌ها و تایید و تکذیب این خبر شد.

در این نامه قید شده است طرح جدید بنزینی ابتدا در مناطق آزاد بصورت آزمایشی مورد بررسی قرار بگیرد بعد به کل کشور تعمیم‌ پیدا کند.