خبر حمله به سلمان رشدی هنوز در رسانه های ایرانی بازتاب دارد برخی این حمله را از زاویه اثر گذاری بر مذاکرات هسته ای تحلیل کرده اند، برخی دیگر با اشاره به وضعیت جسمانی او سعی کرده‌اند عقب ماندگی خودشان در پوشش خبر را جبران کنند و علیه این نویسنده جنجالی تیتر زده اند. 

اما کیهان متفا‌وت‌تر از دیگر روزنامه‌ها ترامپ و پمپئو رییس جمهور و وزیر خارجه سابقه آمریکا را هدف بعدی انتقام نامیده است.

در یکسالگی سفرهای استانی رییس جمهور بررسی مصوبات ابراهیم رییسی در ۳۱ استان و تصویب ۳۵۴۰ مصوبه با اعتبار ۳۵۸ هزار میلیاردتومان از دیگر نکاتی است که مطبوعات از زوایا مختلف به آن پرداختند.