حمایت گرایی در اندیشه فردریک لیست

در اروپا و آمریکای قرن نوزدهم، مجادله‌هایی وجود داشت بر سر اینکه آیا تعرفه‌ها مولد بالاترین رشد اقتصادی هستند یا تجارت آزاد. مجادله‌هایی که هنوز هم بر صحنه سیاست حاکم هستند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد