نیمی از بازار کار در خطر

اشتغال یکی از سه «فعالیت عمده اقتصادی» با کاهش بی‌سابقه نسبت به چند سال گذشته در مرحله هشدار قرار گرفته. اشتغال بخش خدمات که در این سال‌ها همواره نصف یا بیش از نیمی از جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص می‌داد حالا به کمترین میزان در ۷ سال گذشته رسیده است. این آمارها یک هشدار برای شغل‌سازترین فعالیت اقتصادی کشور است. نیمی از بازار کار در خطر!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد