حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک می‌شوند

بخشی از اقدامات بازدارنده برای پولشویی در نظام بانکی صورت می‌گیرد. در این حوزه نوع مواجهه با مشاغل کم‌ریسک و پرریسک از منظر تراکنش متفاوت است.

یکی از این اقدامات، احراز تراکنش‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان از مشتریان است.

حالا قرار است با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی سطح محدودیت‌ها نیز متغیر باشد. محمدحسین دهقان صاحب‌نظر در حوزه مبارزه با پولشویی پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد