آنارشیسم یا لیبرالیسم؛ رمزارزها در کدام زمین بازی می‌کنند؟

بعضی افراد معتقدند، رمز ارزها دنیا را به سمت جهان بی دولت سوق می‌دهد. ایده دیگر خبر از پول های خصوصی و حرکت به سمت مبادلات آزاد میدهد.

آیا رمزارزها انحصار دولت ها را بر پول حذف خواهد کرد؟

نیما امیرشکاری، مشاور معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد