کدام مشاغل دو هفته تعطیل هستند؟

معاون کل وزارت‌بهداشت می‌گوید مشاغل گروه ۲ برای دو هفته در همه شهرهای قرمز تعطیل می‌شوند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد