رشد شدید حقوق های معوق

بیکاری معضل بزرگی است،‌چه برای افراد چه برای جامعه اما شاغل بودن هم به انداره کافی دردسر دارد، ازحقوق های کم و ساعات بالای کاری تا چند شغله بودن برای جبران مخارج زندگی.

آمارها از چه تعداد بیکار در سال ۹۹ خبر میدهد؟

تعداد دعاوی معوقات حقوق های دریافتی چه تغییری نسبت به گذشته داشته است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد