تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران

براساس محاسبات و گزارش جدید بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد رسیده است و این رشد در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ به عدد ۷.۷ درصد محاسبه شده است.

با این حال نکته قابل اعتنایی که وجود دارد این است که آیا بعد از سال ۹۳ و شروع تحریم های سنگین ترامپ، چه بر سر اقتصاد آمده است؟

به صورت خلاصه می توان به این دو نکته اشاره کرد. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ طی این مدت ۸.۳ افت کرده است و هزینه مصرف خصوصی نیز ۱۰.۷ درصد کاهش یافته است!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد