پایان قیمت گذاری پادگانی ؟

اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی امروز با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد.

در این نشست به موضوعاتی چون دستور کار دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی، برجام، ساماندهی وضعیت تولید، معیشت و بازار سرمایه اشاره شد.

رئیس جمهور منتخب یکی از مشکلات تولید را قیمت گذاری دستوری اعلام کرد و گفت: راهکار این موضوع، صدور بخشنامه نیست.

رئیسی همچنین اولین دستور خود در نخستین روز نشستن بر کرسی ریاست جمهوری را حل در حوزه مسکن و اشتغال عنوان کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد