این اتفاق بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان افتاده که براساس آن چنانچه بر اثر حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله، صاعقه، طوفان و... خسارتی به آنها وارد شود، صندوق بیمه حوادث طبیعی خسارت وارده را برآورد و جبران میکند. دولت و مردم هر دو در تامین بودجه این صندوق سهم دارند. در سال‌های نخست سهم مردم کمتر از دولت است و به مرور سهم مردم بیشتر می‌شود.