آخرین اخبار میلگرد

شمش فولاد ظرف بازه سالانه 1402 با رشد نرخ 11.5 درصدی مواجه شد؛ این رشد قیمتی در حالی برای این کالا در رینگ فیزیکی بورس کالا به ثبت رسید که تورم در بازه سالانه رشدی بیش از 40 درصدی داشته است و بنابراین فولاد از تورم جا مانده است. عدم رشد بهای شمش فولاد متناسب با تورم نتیجه رکود در بخش محصولات نهایی این زنجیره در بازار داخل و دشوار شدن شرایط صادراتی بوده و بنابراین داده‌ای منفی برای اقتصاد کشور است.
میلگرد بورسی در واپسین روزهای اسفند با نرخ 26 هزار و 700 تومان به ازای هر کیلوگرم از رینگ فیزیکی معامله شد که این رقم بالاتر از متوسط نرخ معامله این محصول از این بازار در بازه سالانه بود. با این وجود میلگرد بورسی 800 تومان ارزان‌تر از محصول در بازار آزاد به فروش رفت و این موضوع باعث شد تا معاملات بورسی ارزنده باشند.
شمش فولاد از کانال قیمتی 21 هزار تومان عقب نشست؛ با این وجود این محصول همچنان با نرخی بالاتر از میانگین نرخ سالانه معامله می‌شود. با توجه به نرخ فروش شمش فولاد در هفته جاری، میلگرد فولادی در حال کف‌سازی در کانال قیمتی 26 هزار تومان است.
افزایش انتظارات تورمی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال دوچندان و این موضوع باعث شد تا بر رونق رینگ مقاطع طویل فولادی ظرف هفته جاری افزوده شود؛ به نحوی که 39 درصد عرضه میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران معامله شد. در عین حال بهای هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد تهران به کانال قیمتی 26 هزار تومان صعود کرد و ظرف روز چهارشنبه نهم اسفند ماه با نرخ 26 هزار و 400 تومان به فروش رفت. این در حالی…
ظرف اولین هفته از اسفند ماه میلگرد بورسی به کانال قیمتی 25 هزار و 500 تومان صعود کرد و از میلگرد در بازار آزاد گرانتر شد. بازگشت انتظارات تورمی به مسیر رشد و سوق دادن بخشی از سرمایه‌‌‌های سرگردان به بازار مقاطع طویل فولادی عامل این رشد قیمتی بود. با این وجود همچنان حجم فروش مقاطع طویل فولادی از رینگ فیزیکی بورس کالا محدود بود، هر چند بر میزان حجم فروش نسبت به هفته قبل افزوده شد.
انباشت بازار آزاد از میلگرد و نبود تقاضای مصرفی برای این محصولات باعث شد تا همزمان با عقبگرد جزئی در نرخ ارز، مجدد رینگ مقاطع طویل فولادی در بازار فیزیکی بورس کالای ایران با رکود سنگینی مواجه شود، به نحوی که نسبت حجم فروش به حجم عرضه به حدود 16 درصد سقوط کند.
فروکش تب خرید مقاطع طویل فولادی و در ادامه آهن‌اسفنجی به رینگ شمش فولاد نیز سرایت کرد و به این ترتیب ظرف چهارمین هفته از بهمن ماه 35 درصد عرضه‌ شمش فولاد معامله شد. البته کاهش تمایل به خرید به افت بهای شمش فولاد نینجامید.
میلگرد در بازار آزاد تهران متاثر از سیگنال عقبگرد نرخ ارز ارزان شد؛ این در حالی بود که سیگنال منفی ارزی، از رونق معاملات مقاطع طویل فولادی در رینگ فیزیکی بورس کالای ایران کاست.
واهمه از کاهش ارزش پول ملی برخی از سرمایه‌های سرگردان را روانه رینگ راکد مقاطع طویل فولادی کرد و زمینه رونق این بازار پس از ماه‌ها رکود را فراهم کرد به نحوی که میلگرد بورسی 25 هزار تومانی شد.
افزایش انتظارات تورمی بهای شمش فولاد را 20 هزار تومانی کرد و به این ترتیب شمش فولاد در سقف نرخ 5 ماهه جاخوش کرد. این رشد قیمتی از رونق بازار مقاطع طویل فولادی حمایت کرد و زمینه افزایش بهای این محصولات در بازار آزاد را فراهم کرد. در شرایطی که تعدیل نرخ ارز و بازگشت انتظارات تورمی مثبت حامی رشد بهای شمش و محصولات فولادی شده، احتمال عقبگرد قیمت‌ها در میان مدت در صورت توقف تب جریان صعودی در بازار…