روس‌ها بیشترین تعداد بمب‌های خود را بر سر ماریوپل ریخته‌اند. ظاهرا این شهر، نقشی تعیین‌کننده در جنگ ایفا می‌کند. اما اهمیت ماریوپل چیست؟ چرا نیروهای روس، عمده تلاش خود را روی این منطقه گذاشته‌اند؟