قندچی بنیان‌گذار شرکت ایران‌کاوه است که اکنون با عنوان سایپادیزل شناخته می‌شود. سال ۹۸ بنیان‌گذار این شرکت از دنیا رفت اما کامیون‌های تولیدیِ این کارآفرین هنوز در جاده‌های کشور به چشم می‌خورند.