جدیدترین گزارش اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد که ایرانیان در سال گذشته، رتبه دوم را در زمینه کسب تابعیت در آلمان داشته‌اند.

البته آلمان مدت‌هاست که به بهشت برین برای داوطلبان مهاجرت در سرتاسر جهان تبدیل شده‌است.