انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده با توجه به تاثیری که در سیاست‌های فدرال رزرو می‌گذارد، دارای اهمیت است از سویی فدرال رزرو در حال کاهش تدریجی کمک‌های مالی و بسته‌های محرک اقتصادی است. به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های انقباضی در دستور کار خواهد بود و با جدیت دنبال خواهد شد.

بانک‌های مرکزی در دنیا تاکید دارند که تورم حالت گذرا داشته و موقتی است. برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند نرخ تورم می‌تواند وارد محدوده‌های بالاتری شده و اوضاع را برای بازارها پیچیده کند. به کدام سناریو می‌توان اتکا کرد؟ آیا می‌توان تورم را آن گونه که روسای بانک‌های مرکزی می‌گویند صرفا ناشی از مشکلات زنجیره تامین دانست؟ یا این که اثر سیاست پولی انبساطی دولت‌ها طی دو سال گذشته در حال دامن زدن به آن است؟

 در خصوص طلا با چه سناریویی روبه‌رو هستیم؟ موضوع تورم و نرخ بهره چه اثری روی قیمت طلا خواهد گذاشت؟ در نشست فدرال رزرو چه تصمیمی گرفته شد که منجر به تقویت طلا شد؟ نشست اوپک پلاس و اعلام بی‌اعتنایی نسبت به درخواست جو بایدن چه تاثیری روی قیمت نفت گذاشت؟ واردات چین، به چه دلیل روند کاهشی داشته است؟ با توجه به سناریوهای مطرح، در هفته آینده شاهد چه اخباری خواهیم بود و چه گزارش‌هایی از اقتصادها خواهیم داشت؟

علی رضاپور تحلیلگر بازارهای مالی در مصاحبه با اکوایران تحلیل خود را با توجه به داده‌های اقتصادی و سناریوهای پیش رو ارائه داده و تغییرات در سیاست پولی کشورهای استرالیا و بریتانیا نیز از موضوعاتی است که رضاپور به آنها پرداخته است.