هرچند همچنان شفاف نیست که آیا دولت ابراهیم رئیسی تغییرات خود در نسخه پیشین لایحه که ۳۰ آبان به مجلس تقدیم کرده بود را در قالب لایحه ای اصلاحی به مجلس ارائه می کند یا خیر یا آنکه نسخه اصلاحی را برای تقدیم به مجلس، به تصویب هیات وزیران رسانده است یا نه، اما آنچه اکوایران در تبصره های بودجه یافته، اعداد و ارقام پنهانی است که در متن این لایحه مهم مالی مخفی شده و به گواه منابع مطلع، در سقف منابع بودجه عمومی محاسبه نشده است؛ به عبارت دیگر این ارقام پنهان، خارج از این سقف بوده و اگر محاسبه شود، سقف بودجه سال آینده را افزایش می‌دهد.

در این ویژه برنامه بررسی لایحه بودجه محمد ملانوری و زینب موسوی به بررسی جزئیات ارقام پنهان لایحه بودجه می‌پردازند.