بررسی های آکادمی سامان نشان می دهد که در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل، متوسط نرخ تورم در کالاهای عرضه شده قنادی ۷۶ درصد بوده. پسته با رشدی ۱۸۰ درصدی در اوج و شکلات های بسته بندی با افزایشی ۴۲ درصدی کمترین تورم رو داشتند. به طور کلی نرخ تورم در سبد کالاهای عرضه شده در قنادی ها بالاتر از نرخ عمومی تورم کشور بوده.

اما آیا با این میزان تورم، درآمد قنادی ها هم افزایش پیدا کرده و آیا بازار قنادان توانایی پوشش این میزان افزایش قیمت ها را داشته یا دارد؟ فردین یزدانی پژوهشگر و مشاور آکادمی سامان با بررسی وضعیت این بازار به این پرسش ها پاسخ داده است.