به گزارش اکوایران، در قسمت سوم از گفت‌وگوی امیرحسین خالقی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، با موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و مؤلف کتاب «گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد»، به تفاوت روش شناسی اقتصاد اتریشی با اقتصاد جریان اصلی پرداخته می‌شود.

همچنین غنی‌نژاد درباره تفاوت مکتب شیکاکو و مکتب اتریشی و نمایندگان فکری این دو مکتب توضیح می‌دهد. 

در ادامه غنی‌نژاد، درباره مفهوم «علیت» در علم اقتصاد و خطای ساموئلسون صحبت می‌کند. 

در پایان این قسمت، غنی‌نژاد توضیح می‌دهد که ارزش، ذهنی است و به محدودیت‌های کاربرد اقتصادسنجی در علم اقتصاد می‌پردازد.