یکی از این سیاست‌های مضر، یارانه سوخت است. حسین میرزایی، پژوهشگر اقتصادی، رابطه پیچیده بین قیمت‌گذاری دستوری و تورم را به زبان ساده توضیح می‌دهد.

نسخه کامل در تلگرام 

نسخه کامل در سایت