رئیس کل بانک مرکزی افزود: ضریب تغییرات دلار غیررسمی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۹۰.۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۸ درصد و اسکناس مرکز مبادله از ۱۲.۴ به ۹.۱ درصد رسیده است. همچنین حواله مرکز مبادله از ۱۰.۵ درصد به ۲.۴ درصد رسیده که البته نرخ دلار غیررسمی تماما در دست بانک مرکزی نیست و به کانال‌های خارجی نیز مربوط است.

او ادامه داد: نرخ دلاری که در مرکز مبادله شکل می‌گیرد نهایتا باید مبنای نرخ ارز در اقتصاد ایران باشد، ولی بازار غیررسمی یعنی کانال‌های تلگرامی با انتظارات منفی نرخ‌ها را بالا می‌برند که به نوعی منجر به فرار سرمایه می‌شود.