به گزارش اکوایران و بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی در پایان یازدهمین ماه 1402 مجموعا 6 هزار و 860 همت تسهیلات جاری و غیرجاری توسط شبکه بانکی کشور اعطا شده است. این درحالیست که مجموع تسهیلات مقطع مشابه طی 1401 حدود 5 هزار و 150 همت اعلام شده بود که بیانگر رشدی معادل 33.2 درصد در ارزش کل تسهیلات موجود در کشور است. 

به‌طور کلی میزان دریافت تسهیلات در استان تهران به دلیل نسبت بسیار بیشتر تولیدی‌ها و دفاتر مرکزی آن‌ها در این استان نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. به عبارت دیگر بیش از 58 درصد کل تسهیلات به استان تهران تخصیص یافته است. این درحالیست که نتایج در بررسی رشد میزان تسهیلات اعطایی به بقیه استان‌ها متفاوت است.

قم و کهگیلویه و بویراحمد، پیشتازان رشد تسهیلات

بر اساس بررسی‌ها بیشترین رشد ارزش تسهیلات از بهمن 1401 تا ماه مشابه در 1402 در استان اردبیل با نرخ رشد 48.5 درصد به ثبت رسیده است. سپس قم و کهگیلویه و بویراحمد نیز بیشترین رشد میزان تسهیلات را با نرخی معادل 46 تا 47 درصد تجربه کرده‌اند.

1403012202

کمترین رشد تسهیلات کشور در استان گیلان و مناطق آزاد تجاری

به‌طور کلی اعطای تسهیلات اصلی‌ترین روش‌ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است و چنانچه رشد تسهیلات یک استان بیشتر از سایر باشد، نشان‌دهنده توجه بیشتر سیستم بانکی به تامین منابع مالی آن استان است. هرچند ممکن است سهم استان از کل تسهیلات کوچک باشد اما به‌هرحال رشد بالاتر آن به معنای بهبود شرایط تامین مالی است. 

در مقابل قابل مشاهده است استان گیلان با نرخ رشد 22.6 درصدی تسهیلات در پایینترین رتبه میان سایر استان‌ها قرار گرفته است. البته با در نظر گرفتن رشد تسهیلات در مناطق آزاد تجاری، رشد 10.7 درصدی وام‌ها در این مناطق قابل توجه است. 

در مقام‌های بعدی نیز استان مازندران و اصفهان با نرخ رشدی حدودا معادل 24 درصد پایین‌ترین میزان افزایش را در حجم تسهیلات دریافتی خود تجربه کرده‌اند.